КОНТАКТИ

thenordicmark KFT

thenordicmark ЕООД
бул.„Владимир Вазов“ № 65
София, ПК 1836

Булстат: 204682867
ДДС №: BG204682867

Unicredit Bulbank
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG02UNCR70001523009450

Нашите колеги

Markku Immonen
Managing Director, President thenordicmark Group
+420 72 4603 368
markku.immonen@thenordicmark.com
Лилия Андреева / Liliya Andreeva
Търговски директор / Commercial Director
+359 888 100 072
liliya.andreeva@thenordicmark.com
Пламен Усев / Plamen Usev
Технически търговски представител / Technical Sales Representative
+359 885 163 051
plamen.usev@thenordicmark.com
Жориен Шурелов / Zhorien Shurelov
Логистика и Склад / Logistic and Warehouse
+359 876 496 353
order.bg@thenordicmark.com
Наталия Арсенова / Natalia Arsenova
Счетоводител / Accountant
+359 876 496 353
bgfinanci@thenordicmark.com

Изпрати съобщение

Contact Form
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram